Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Har du några andra frågor? Tveka inte att höra av dig.

Hur kan jag vara med och påverka utbildningen?
Elevinflytande är viktigt hos oss. Lärarna planerar alltid kurserna i samråd med elevgruppen och genom elevrådet kan du driva frågor som rör skolverksamheten i helhet.
Jobbar ni internationellt?
Ja. Vår skola har en person som är ansvarig för internationella samarbeten och som arbetar med utbyten mellan oss och utländska skolor. Det kan röra sig om gemensamma projekt, besök utifrån, föreläsningar eller om att göra praktik utomlands.

Vi har ett nära samarbete med en vänskola på Ibiza där utbytet vanligtvis sker under spanska steg 4 på vårterminen. Övriga samarbeten kan variera från år men just nu har vi projekt tillsammans med Japan, Tanzania och Spanien.
Hur samarbetar ni med utomstående verksamheter?
Vi samarbetar bland annat med Mittuniversitetet och vi strävar alltid efter att både bjuda in så många externa föreläsare och besöka så många olika event, företag och organisationer som möjligt.
Hur kommunicerar ni inom skolan?
Vårt intranät Schoolsoft är en plattform där vi håller kontakt med både dig som elev och föräldrar. Här finns också scheman, kursmaterial och dokumentation om dina studieprestationer. Överallt på skolan finns trådlöst nätverk så att du alltid kan koppla upp dig.
Hur ser en dag ut hos er?
Vi har schemalagda och lärarledda lektioner varje dag. Dagarnas längd kan variera beroende på program, årskurs och dina egna val av kurser men en normal dag brukar sträcka sig från kl. 8.30–15.50.
Vilka språk kommer jag kunna läsa hos er?
Vi erbjuder franska, spanska, tyska och japanska.
Kostar det något att gå hos er?
Nej.
Får man busskort?
Elever som går på Mikael Elias Gymnasium har samma rätt till att få busskort, som om man går på en kommunal skola. Gymnasieelevers resor regleras i Skolans Författningssamling (SFS 1991:1110) där det står att ”kommunerna skall svara för kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 km”.
Har ni idrott?
Ja, vi har idrott i idrottshall som ligger kvarteret nedanför skolan.
Var äter ni lunch?
Vi samarbetar med restaurang Mitt Gastronomi som lagar all vår mat som serveras i vår matsal på plan 3. Som elev kan du varje dag välja bland två olika rätter samt salladsbuffé med pasta och flera olika proteinkällor, t. ex. kyckling, skinka och bönor. Det finns även vegetariska alternativ och vi har naturligtvis olika alternativ för dig som är allergiker eller inte äter vissa livsmedel av andra skäl.
Har ni välutrustade laborationssalar?
Vi har en toppmodern laborationssal så att man kan utföra de laborationer som ingår i de naturvetenskapliga kurserna som vi erbjuder i våra inriktningar och programfördjupningar.
Hur ser klassrummen ut?
Vi har nya fräscha lokaler med modern teknisk utrustning. Lokalerna är anpassade för olika typer av undervisning. Varje klassrum är utrustat med projektor och en Apple-TV så du som elev kan koppla upp din iPad trådlöst vid redovisningar.
Kommer jag ha någon fritid om jag läser hos er?
Avkoppling är viktigt, inte minst när man läser en krävande utbildning. Vårt mål är att du ska lära dig allt som krävs för en högre utbildning, erhålla de betyg du behöver för att komma in men ändå ha tid för dina intressen och vila. För att hjälpa dig skapa en balanserad tillvaro erbjuder vi föreläsningar i både studieteknik och stresshantering. Om du, av någon anledning, behöver extra stöd för planering har vi ett elevhälsoteam som kan ge individuell hjälp.
Är det svårt eller lätt att få bra betyg hos er?
Betygskriterierna är identiska på samtliga gymnasium i landet så det är varken lättare eller svårare hos oss. Med inspirerande lärare, uppmuntran och hög kvalitet i undervisningen strävar vi efter att du ska nå dina egna mål. Hos oss kan du också vara säker på tydlighet i betygssättningen.
Hur kan jag få extra hjälp om jag behöver det?
Vi har två så kallade ME-tidpass i veckan där du som elev kan få extra hjälp. Dessa pass är helt schemabrytande och på måndagar finn alla lärare förutom mattelärarna tillgängliga i olika klassrum. Torsdagarna har vi vigt åt matten så då finns alla mattelärare tillgängliga i tre olika klassrum. Du kan även boka in dig på lärare för enskild undervisning, om det behövs på dessa tider. Om du behöver mer stöd har vi flera personer på skolan som du kan vända dig till. Du kan alltid prata med din mentor, men du kan också få hjälp av SYV, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Dessutom står alla dörrar öppna till all personal på skolan som du kan vända dig till när du behöver hjälp.
Vilka jobbar på skolan förutom rektoroch lärare?
Vi har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Därutöver har vi en biträdande rektor, studie och yrkesvägledare, och en skolvärdinna.
Vilka verktyg använder ni i den dagliga undervisningen?
Varje elev får en egen iPad till förfogande där vi utför en stor del av undervisningen. Därutöver använder vi både digitala och tryckta läromedel.
Hur ser undervisningen och examinationerna ut?
Vi strävar alltid efter att variera undervisningen så mycket som möjligt samt att anpassa den efter individ och grupp. Därför är sällan en lektion den andra lik. Några exempel på moment kan vara föreläsningar, gruppdiskussioner, grupparbeten, litteraturläsning, muntliga redovisningar, uppsatser, PM, rapporter, film, podcasts, debattartiklar, "traditionella" prov, hemprov, seminarium (muntligt prov i grupp), digitala produktioner (blogg, hemsida) och individanpassade övningar.
Hur individualiserar ni undervisningen?
Enligt skolverkets styrmedel skall undervisningen individualiseras efter gruppens och elevens behov och intressen. Därför försöker vi alltid erbjuda så många olika sätt att arbeta med ett moment som möjligt för att alla ska känna att det finns något som passar. Ibland får du som elev välja formen på en uppgift helt själv, ibland bestämmer lärare för att du ska utvecklas och utmanas. Ibland kanske du får välja ämne själv inom en förutbestämd form, ibland kanske läraren väljer innehållet och du väljer formen. Ibland kanske det är helt fritt!

Dessutom utvärderar läraren kontinuerligt sin egen undervisning och dina resultat och framgång för att forma undervisningen så att du ska utmanas utefter din egen förmåga och egna intressen.