Hantering av personuppgifter

På våra skolor används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, bedömningar samt kurs- och lektionsplaneringar, men även som stöd i det pedagogiska arbetet. Som en del i detta samlar vi in och lagrar information om elever, till exempel namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även information i våra system, till exempel pedagogiska planer, bedömningar och betyg samt medicinsk information inom ramen för skolornas elevhälsoarbete.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, samt för att begära rättelse eller att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras fram till dess att antagningsperioden är över för det år du anger att du börjar gymnasiet. Du hittar kontaktuppgifter och mer information på https://trygg.academedia.se/.

Har du några frågor kan du även kontakta oss direkt via mailtill dataskydd.gymnasiet@academedia.se.