Vår skolpersonal

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal.

Linda Fisher

Rektor Tel: 060-13 88 91 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Sannie Hanhisalo

Biträdande rektor Tel: 060-13 88 90 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Charlotte Cardegren Sporrong

Studie- och yrkesvägledare Tel: 060-13 88 92 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Anneli Holmlund

Receptionist/Administratör Tel: 060-13 88 99 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Kristin Nelvig

Lärare engelska och samhällskunskap Tel: 072-551 45 75 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Emma Svalberg

Lärare svenska, filosofi, religion och psykologi Tel: 072-551 49 06 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Sara Eriksson

Lärare historia och svenska Tel: 072-551 49 06 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Krister Persson

Lärare matematik och naturkunskap Tel: 072-551 41 65 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Fredrik Eriksson

Lärare matematik och fysik Tel: 072-551 42 49 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Yoko Kawabata

Lärare japanska Tel: 072-551 36 89 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Richard Dahlin

Lärare ekonomi och idrott Tel: 072-551 49 06 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Camilla Lundström

Lärare juridik och ekonomi Tel: 072-551 49 06 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Mattias Denkert

Lärare samhällskunskap och svenska Tel: 072-551 36 89 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Lena Siekkinen-Palm

Lärare franska, svenska och svenska som andraspråk Tel: 072-551 49 06 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Ana Morales

Lärare spanska Tel: 072-551 36 89 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Catharina Tängdén-Öberg

Lärare biologi och kemi Tel: 072-551 42 49 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Petter Berglin

Lärare matematik och naturkunskap Tel: 072-551 41 65 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Christina Wusch

Lärare tyska Tel: 072-551 41 51 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Tony Nordström

Lärare psykologi, samhällskunskap och geografi Tel: 072-551 41 51 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Ina Lindeberg-Lindvet

Lärare svenska, engelska och religionskunskap Tel: 072-551 45 75 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Malin Bång

Skolsköterska Tel: 072-551 41 95 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Caroline Edlund

Skolkurator Tel: 072-551 44 30 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Anna-Karin Enqvist

Specialpedagog Tel: 070-381 54 20 Kopiera mailadress Kopiera e-post