Våra förstelärare

På vår skola har vi förmånen att ha inte mindre än fyra förstelärare som driver pedagogisk utveckling inom olika ämnen. Här kommer en presentation av två av dem Sofia Almgren-Fångsjö och Sannie Hanhisalo. Inom kort presenterar vi även de andra två, Agnes Wootton och Mattias Denkert.

Foto 2017-02-08 12 10 39

Sofia Almgren-Fångsjö

Uppdrag som förstelärare

Mitt uppdrag är att utveckla vårt arbete inom det specialpedagogiska området i samarbete med vår elevhälsa. Jag tar del av aktuell forskning och delar med mig av det till kollegorna, för att vi alla behöver olika verktyg som vi kan använda i vårt arbete. Jag utvecklar våra rutiner i verksamheten kring hur vi kan arbeta med metoder, anpassningar och uppföljningar så att undervisningen ger våra elever de bästa förutsättningarna att få lyckas.

Vad brinner du för?

Att arbeta som lärare är något som alltid har legat nära till hands och vad som kom att bli avgörande i mitt val av yrke var min svensklärare på gymnasiet som hade en förmåga att inspirera och entusiasmera sina elever, vilket även blivit mina två ledord i min roll som lärare. Jag älskar mina ämnen, vilket jag vill återspegla i min undervisning och med det motivera eleverna till att vilja lära sig mer och att våga utmana sig själva. Jag anser nämligen att ingenting är omöjligt och den känslan vill jag även förmedla till mina elever.

Sannie Hanhisalo

Uppdrag som förstelärare

Mitt uppdrag är att ta del av aktuell forskning vad gäller formativ bedömning och betygsättning och att på pedagogiska forum dela med mig av detta till skolans personal, vilket också ska nå eleverna genom lärarnas undervisning och pedagogik. Jag arbetar aktivt med att hitta och ta fram strategier för att få fler elever att lyckas med sina kurser och utbildning, samt att fler elever når högre måluppfyllelse.

Vad brinner du för?

Jag har från 14 års ålder vetat att det är just lärare jag ska bli, sedan jag stöttat en elev med dyslexi under ett halvår och fått följa hans utveckling framåt. Sedan dess har jag brunnit för utveckling, såväl elevernas, min egen, men också andra lärares utveckling. Att få se en kämpande elev lyckas är helt fantastiskt. Min filosofi i livet är att man kan alltid bli bättre, det finns alltid något att utveckla och jag kan lära mig allt. “Om någon annan kan, så kan jag också!” Det är en av det viktigaste saker jag vill att mina elever ska förstå och ta till sig av. Det bästa med mitt jobb som förstelärare och lärare är att följa andras utveckling och att få vara med och påverka olika personers utveckling.