Samhällsvetenskapsprogrammet

På Samhällsvetenskapsprogrammet på Mikael Elias Gymnasium lär du dig förstå och analysera orsaker och konsekvenser av viktiga samhällsproblem. För att verklighetsanknyta dina studier samarbetar vi med såväl näringsliv som universitet på orten. Vi har ofta gästföreläsare, och vi genomför studiebesök. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du också möjlighet att fördjupa dig inom bland annat moderna språk, psykologi, filosofi, samhällskunskap och historia.

Inriktning och fördjupningar

På Mikael Elias Gymnasium i Stockholm har vi valt att erbjuda inriktningarna Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap. Inriktning Samhällsvetenskap innebär att du bl.a. får läsa geografi samt historia, religion och samhällsvetenskap. På så sätt är du efter gymnasiet väl förberedd för att läsa vidare på de flesta utbildningar inom till exempel humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och beteendevetenskap. Utöver detta erbjuder vi tre programfördjupningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Global hållbarhet.

Väljer du programfördjupningen Samhällsvetenskap får du en bred samhällsvetenskaplig bas att stå på inför framtiden: du läser samhällsvetenskaplig specialisering samt fördjupningskurser i filosofi, historia och psykologi.

Väljer du programfördjupningen Beteendevetenskap får du en bred samhällsvetenskaplig bas att stå på inför framtiden: du läser samhällsvetenskaplig specialisering samt fördjupningskurser i sociologi, ledarskap och psykologi.

Vår tredje programfördjupning kallas Global Hållbarhet och är en profil för dig som skulle vilja lära dig mer om hur vi kan göra vår värld mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Här får du förutom fördjupningskurser i psykologi och filosofi läsa Politik och hållbar utveckling samt Internationella relationer.

På Mikael Elias satsar vi på att eleverna som går hos oss skall få en gedigen högskoleintroducerande utbildning och vara välförbereda på de utmaningar som väntar på högskola och universitetet samt i yrkeslivet. Detta görs bl.a. genom specialiseringskurser med fokus på intressanta forskningsområden.

 Journalistik, medier och samhälle – Specialiseringskurs

På Mikael Elias kommer kursen Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering fokusera på journalistik, medier och samhälle. Kursen kommer att kombinera journalistiskt skrivande med en analys av mediernas roll i samhället. Du kommer att få kritiskt granska aktuella samhällsfrågor på lokal, regional och internationell nivå. Det kan handla om medierapportering kring brott, katastrofer eller mediers påverkan på t.ex. politik eller mans- och kvinnoideal. Vi kommer arbeta med olika presentationsformer – t.ex. debattartiklar, reportage, radio och dokumentärfilm.

En lista över våra individuella val hittar du HÄR

Poängutrymmet för samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 300 poäng
Inriktning: Samhällsvetenskap 450 poäng
Inriktning: Beteendevetenskap 450 poäng
Programfördjupning 300 poäng
Ladda ner poängplan
Intresseanmälan