Frågor och svar

Det finns inte några dumma frågor! Nedan hittar du de vanligast frågor och svar vi får om skolan. om du undrar något annat, tveka inte att kontakta oss!

Har ni behöriga lärare på skolan?
Ja, i största möjliga mån har vi behöriga lärare på skolan och lägger ner stor möda och kraft på att rekrytera de bästa och mest lämpade lärarna.
Hur ser en dag ut hos er?
Vi har schemalagda och lärarledda lektioner varje dag. Lektionerna ligger mellan kl. 08:30 – 16:00 men vissa dagar börjar du tidigt och slutar tidigt medan du andra dagar börjar och slutar lite senare
Vilka språk kan jag läsa hos er?
Vi erbjuder tyska, franska, spanska och japanska
Har ni idrott?
Ja, en gång i veckan under åk 1 läser du kursen Idrott och hälsa. Kursen ligger alltid först eller sist på dagen och vi har idrotten på ett gym som heter Nordic Wellness. Våra idrottslärare leder alltid lektionerna och du får prova på allt från spinning till yoga. Bollsporter, simning, orientering mm ägnar vi oss också åt och då håller vi till på olika platser i stan. Vill du läsa idrott även i åk 3 så kan du välja det som individuellt val.
Får man låna dator hos er?
Ja, alla elever disponerar en dator under studietiden. Eleven kan efter studenten köpa loss datorn för en mindre kostnad, eller lämna tillbaka den.
Finns den möjlighet till extra stöd eller fördjupning?
Ja, vi har frivillig resurstid varje em. Dit går du om du behöver extra stöd eller om du vill fördjupa dig i något ämne. På skolan finns också en specialpedagog två dagar i veckan, tillsammans med henne kan vi ta fram stöd till enskild elev eller till en grupp.
Hur ser undervisning och examinationer ut?
Vi har alltid lärarledd undervisning men förutom det finns det nog ingen typisk lektion på Mikael Elias gymnasium. Vi tror nämligen att variation på undervisningen är viktig för din inlärning och lust att lära, därför försöker vi variera undervisningen och examinationsformerna så mycket vi kan beroende på kursens karaktär, innehåll och ofta utifrån elevernas val.
Hur fungerar det med skolmaten?
Vi har egen matsal på skolan. Här kan du varje dag välja mellan en kött/fiskrätt eller en vegetarisk rätt.
Kan jag som förälder följa mitt barns resultat och närvaro?
Ja – med hjälp av skoldatabasen SchoolSoft.
Hur ser skolans elevhälsovård ut?
Vi har ett team som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och SYV. De träffas kontinuerligt och ger stöd till enskilda elever eller till grupper. Via skolsköterskan kan man boka tid till skolläkaren som finns på skolan ca en gång per månad.
Finns det studie- och yrkesvägledare på skolan?
Ja, Lena S är vår SYV och hon finns här alla dagar utom fredagar.
Meritpoäng
Vi erbjuder dig möjligheten att få max antal meritpoäng. Om du vill ha mer information om meritpoäng så är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.