Vår skolpersonal

Här hittar du kontaktuppgifter till vår duktiga personal.

Numret till skolan är: 08 610 32 00 

Charlotte Lindström

Tillförordnad rektor Tel: 08-6103207 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Föräldraledig höstterminen 2017 Markus Jonsson

Rektor Kopiera mailadress Kopiera e-post

Jenny Olsson

Biträdande rektor Tel: 08-6103209 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Irene Klingvall

Skoladministratör Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Matilda Vading

Lärare idrott & hälsa och historia Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Daniel Eriksson

Lärare Psykologi, Kommunikation och Samhällskunskap, Föräldraledig Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Svante Winblad

Lärare matematik och fysik Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Yoko Hirohata Schön

Lärare japanska Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Elisabeth Styrlander

Lärare svenska som andra språk och spanska Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Elisabeth Wingård

Föräldraledig Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Sara Börjesson

Programlagsledare Naturvetenskapsprogrammet, Lärare biologi, kemi och naturkunskap Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Elias Gustafsson

Lärare svenska och samhällskunskap Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Marcus Kregert

Lärare idrott och geografi Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Lasse Adestedt

Lärare svenska, historia och humanistisk specialisering Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Scott Thompson

Lärare engelska Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Sofie Danielsson

Programlagsledare Teknikvetenskap, Lärare Teknik, Samhällskunskap, Ledarskap & Entreprenörskap Tel: 08-610 32 00 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Lena Sjölinder

SYV På skolan måndag –torsdag Tel: 08-610 32 01 Kopiera mailadress Kopiera e-post

Martin Nordman

Lärare i Matematik Kopiera mailadress Kopiera e-post

Emma Linderholm

Lärare i Engelska Kopiera mailadress Kopiera e-post

Jesper Nilsson

Lärare i Svenska och Religion Kopiera mailadress Kopiera e-post

Mirja Nilsson

Lärare i Kemi och Naturkunskap Kopiera mailadress Kopiera e-post

Annica Åhrén

Specialpedagog, på skolan måndag-onsdag Kopiera mailadress Kopiera e-post

Susanna Celén

Lärare i Samhällskunskap och Psykologi Kopiera mailadress Kopiera e-post

Jens Westerling

Lärare i Spanska och Tyska Kopiera mailadress Kopiera e-post

Inger Eriksson

Kurator Kopiera mailadress Kopiera e-post