Rektor Markus Jonsson

Mikael Elias Teoretiska Gymnasium
Warfvinges väg 28
112 51 Stockholm
Växel: 08-610 32 00
E-post: info.stockholm@mikaelelias.se

Rektor: Markus Jonsson - föräldrarledig under höstterminen 2017
markus.jonsson@mikaelelias.se
08 610 32 07

Tf rektor:Jenny Olsson
jenny.olsson@mikaelelias.se
08-610 3209

Antagning tillalla årskurser samt frågor omSchoolsoft:
Lena Sjölinder
lena.sjolinder@mikaelelias.se
08 6103201

Sjukanmälan/frånvaroanmälan
Logga in på schoolsoft

Huvudman
Joakim Molander, verksamhetschef Mikael Elias Gymnasium
joakim.molander@academedia.se

AcadeMedias Teoretiska Gymnasier
Box 213
101 24 Stockholm

Gå till personal