Erasmusresa till Irland

Elever och lärare från Mikael Elias Stockholm besöker vår vänskola på Irland som en del av det Erasmusprogram som skolan deltar i.