SYV-info

Nedan hittar du information som är bra för dig som studie- och yrkesvägledare.

Högskoleförberedande program

Mikael Elias Gymnasium startade 2007 och finns idag på åtta runt om i Sverige. Alla dagar är inte lika roliga, det vet vi också. Därför är det extra viktigt att skolan är inspirerande och ger dig lust att lära. Mikael Elias är en personlig skola med engagerade lärare som ser just dig och dina behov. Tillsammans med dig skapar vi en lust att lära som kommer att ta dig vidare. Mycket vidare.

Mikael Elias gymnasium erbjuder fyra olika högskoleförberedande program: naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet. Varje program har sedan olika inriktningar. Du kan läsa mer om våra program och våra inriktningar HÄR.

Individuella val

Alla Mikael Eliasskolor erbjuder individuella val som ger extra meritpoäng. För exakt lista över vilka kurser som erbjuds, kontakta rektor på respektive skola.

Vart leder utbildningen?

På Mikael Elias gymnasium stänger vi inga dörrar inför framtiden. Vi tror att alla människor har en inneboende potential och tillsammans med våra elever ser vi till att just deras mål uppnås- oavsett hur de ser ut.

Januari 2014 genomfördes en uppföljning av 2011 års avgångselever från Mikael Elias Gymnasium. Den visade att:

64 % studerar på högskola/universitet eller inom annan utbildning tre år efter studenten

29 % arbetar tre år efter studenten

82 % tycker att tiden på skolan förberedde dem inför högre studier

80 % är nöjd och mycket nöjd med sin gymnasieskola i helhet

Poängplaner

Till höger kan du ladda ner våra poängplaner.