Rektor Carin Segerström

Mikael Elias Gymnasium Sollentuna
Turebergsvägen 3
191 47 Sollentuna

Skoladministration, tel: 08-585755 81
E-post:carin.segerstrom@mikaelelias.se

Rektor: Carin Segerström
E-post carin.segerstrom@mikaelelias.se
Telefonnummer:08-585 755 85

Huvudman
Joakim Molander, verksamhetschef Mikael Elias Gymnasium
joakim.molander@academedia.se

AcadeMedias Teoretiska Gymnasier
Box 213
101 24 Stockholm

Gå till personal