Där barnen sover….

Åk 3 besökte Runö Folkhögskola och tittade på utställningen “Där barnen sover” med fotografier tagna av Magnus Wennman. Utställningen visades under en period på Fotografiska museet och var mycket uppmärksammad. Utställningen handlar om krigets Syrien, som rasat i mer än fem år och där fler än två miljoner barn är på flykt inom eller utanför landets gränser. De har lämnat sina hem, sina vänner och sina sängar.