Välkommen till ett nytt läsår HT 2016

Varmt välkommen till ett nytt läsår på Mikael Elias Gymnasium i Sollentuna. Datum och tider för upprop enligt nedan:

Åk 1             den 15 augusti kl 10:00

Åk 2,  3       den 16 augusti kl  10:00