Preparandutbildning

Vi på Mikael Elias erbjuder Introduktionsprogrammet, Preparandutbildning. För dig som av någon anledning saknar något enstaka ämne för att vara behörig till våra nationella program.

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet”… ”till ett högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.” Skolverket

Du ansöker hos studie- och yrkesvägledaren på din skola eller direkt till oss.