Information för föräldrar

För dig som förälder är säkert det viktigaste att ditt barn får en bra utbildning och mår bra i skolan. Vi på Mikael Elias har precis samma mål och strävar efter att vara och förbli Öviks bästa gymnasieskola.

Kvalité

Eleverna på vår skola läser exakt samma kurser på sina program som man läser på andra fristående eller kommunala skolor, det ända som kan vara olika är utbudet av individuella val, vilket motsvarar 200 av 2500 poäng på tre läsår. Ditt barn får alltså en lika bra utbildning hos oss som på en annan skola, men detta nöjer vi oss inte med!

På vår skola har vi ett högre antal lärare med en pedagogisk examen (91%) än riksgenomsnittet på kommunala skolor (80,7%). Tack vare vår mattesatsning har våra mattelärare höjt kvalitén på sina kurser med samhälls- och ekonomieleverna så pass mycket att våra elever hade de bästa resultaten i kommunen, och ingen elev presterade under nivån för godkänd på de nationella proven.

Förutom matte är även språk viktiga hos oss. 2016 tävlade våra elever för första gången i Språkolympiaden i kategorin engelska, och slutade på en femte plats på riksfinalen i Malmö.

Dessutom bekräftar våra elever år efter år att de är nöjda eller mycket nöjda med sina lärare och undervisningen. Och det är vi mycket stolta över!

Förtroende

Känns tanken konstigt att skicka ditt barn till en friskola? "Dessa skolor kan ju gå omkull när som helst och vad händer med eleverna då?". Sådana kommentarer kan man ju höra. Men då svarar vi att Mikael Elias Gymnasium i Övik är här för att stanna! Skolan startades 2009 och har vuxit stadigt sedan dess i elevantal och program- och kursutbud, trots det varierande antalet elever per årskull i kommunen.

I Örnsköldsviks kommun finns ett enda kommunala alternativ om man vill läsa samhälls-, natur- eller ekonomiprogrammet och vi tror att ett alternativ inte är tillräckligt. En stor kommunal skola passar inte alla elever. Vi erbjuder därför ett mindre och mer personligt alternativ där eleverna känner sig mer sedda och får en bättre kontakt med fler elever på skolan och med sina lärare. Kombinationen av engagerade lärare och en stark samt erfaren ledning gör att Mikael Elias Övik har blivit ett givet val för allt fler Öviksbor och elever från andra kommuner. Särskilt stolta är vi över att vi varje år välkomnar syskon till äldre eller förre detta elever, vilket vi tyder som ett stort tecken på tillit ifrån föräldrarna. Varje elev som blir antagen hos oss omfattas av vår elevgaranti så att han eller hon alltid får fullfölja sin gymnasieutbildning oavsett andra omständigheter.

Välmående

Trivsel och gemenskap utgör vår värdegrund här på Mikael Elias Övik. Alla ska känna sig sedda och respekterade samt att man får vara precis som man är. I våra enkätundersökningar med eleverna ser vi att de trivs oerhört mycket på skolan och att respekten eleverna emellan är stor. Eleverna i vårt Vänner-råd har som uppgift att främja gemenskapen bland eleverna och se till att ingen hamnar utanför. Mobbnings- eller våldssituationer mellan elever är därför ytterst sällsynta hos oss.

Som stöd har våra elever också alltid en kurator, en studie- och yrkesvägledare, en skolsjuksköterska samt tillgång till skolläkare och skolpsykolog vid behov. Vår kurator och sjuksköterska arbetar dessutom förebyggande för förbättra måendet hos våra ungar.

Tveka aldrig att höra av dig om du har frågor eller funderingar och så klart är du och ditt barn välkomna till våra öppna hus under hösten och vintern!