Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om vår skola. Om du fortfarande undrar något, tveka inte att höra av dig!

Har ni behöriga lärare på skolan?
Ja, alla våra lärare är utbildade lärare och 95% är dessutom legitimerade! Vi lägger ner stor möda och kraft på att rekrytera de bästa och mest lämpade lärarna. Sedan läsåret 2015/2016 har vi också tre förstelärare.
Hur ser en dag ut hos er?
Vi har schemalagda och lärarledda lektioner varje dag. Lektionerna ligger mellan kl. 08:10 – 15:30 men vissa dagar börjar du tidigt och slutar tidigt medan du andra dagar börjar och slutar lite senare.
Vilka språk kan jag läsa hos er?
Vi erbjuder franska, spanska och tyska.
Har ni idrott?
Ja, självklart har vi idrott. I år 1 och år 2 läser du Idrott och hälsa 1, den kursen är obligatorisk för alla elever på gymnasiet. I år 3 finns möjlighet att välja Idrott och Hälsa 2 som individuellt val.

Vi har ingen egen idrottshall utan vi håller till i sporthallen vid Paradisbadet under inomhusperioden. Under utomhusperioderna så är vi på olika ställen i centrala Örnsköldsvik, allt beroende på aktivitet.
Vi anordnar också idrottsdagar både på hösten, vintern och våren. Ett uppskattat inslag brukar vara vinterfriluftsdagen i Bjästa- eller Skulebacken.
Får man låna en dator hos er?
Ja. Vi lånar ut datorer till våra elever, datorer som eleverna använder som sina egna under studietiden. När det börjar nalkas student så får eleverna ett erbjudande om att köpa datorn för en billig peng. Vill man inte köpa datorn så lämnar man tillbaka den innan man springer ut på trappan. Vi har Google Chromebooks, som är riktiga bärbara datorer, inga läsplattor.
Finns det möjlighet till extra stöd eller fördjupning?
Alla våra lärare finns på plats för våra elever under dagen. De ser till så att du får det stöd du behöver under skoldagen. Vi organiserar extra pass för elever som behöver mer hjälp och vi har två lärare i klassrummet för kurserna Matte 1b och 2b, eftersom vi såg att det var svårt för många att bli godkända på just dessa kurser.

De elever som behöver fler utmaningar blir också stimulerade hos oss. Vi erbjuder t.ex. en mattekurs på universitetsnivå. Eftersom vi har mindre grupper är det lätt för lärarna att se alla elevers behov och så kan de ge lite extra svåra uppgifter till de elever som vill ha det. Där det finns möjlighet erbjuder vi mycket valfrihet, t.ex. i val av ett uppsatsämne eller tema för en redovisning, på så sätt kan eleverna anpassa svårighetsgraden efter deras önskemål.
Hur ser undervisning och examinationer ut?
Vi har alltid lärarledd undervisning men förutom det finns det nog ingen typisk lektion på Mikael Elias Övik. Vi tror nämligen att variation på undervisningen är viktig för din inlärning och lust att lära, därför försöker vi variera undervisningen och examinationsformerna så mycket vi kan beroende på kursens karaktär, innehåll och ofta utifrån elevernas val. Vi bjuder regelbundet hit föreläsare ifrån olika organisationer eller företag och åker och hälsa på dem (t.ex. campuset i Sundsvall och Umeå, museer och tingsrätten). Skriftliga och muntliga prov förekommer så klart, samt redovisningar, rollspel, stora och små inlämningsuppgifter och praktiska övningar beroende på kurs, innehåll och elevernas önskemål.
Hur fungerar det med skolmat?
Skolans elever äter lunch på lunchrestaurangen Bellas i Arkenbyggnaden alla skoldagar i veckan. Där erbjuds de en variationsrik och god kost. Våra elever äter samma mat som övriga lunchgäster och så klart behöver eleverna inte betala för maten. Önskemål för vegetarisk eller vegan kost samt specialkost på grund av allergi tillgodoses.
Kan jag som förälder följa mitt barns resultat och närvaro?
Ja – med hjälp av skoldatabasen SchoolSoft. Du som är förälder får inloggningsuppgifter till SchoolSoft där du inte bara kan se ditt barns resultat, kommande examinationer och närvaro utan där du även kan ta kontakt med personalen, sjukanmäla ditt barn samt få övrig information relaterad till skolan.
Hur ser skolans elevhälsovård ut?
Skolan har ett samarbete med Previa där vi har tillgång till skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Skolan har även en kurator, specialpedagogisk personal samt studie- och yrkesvägledare på plats.
Finns det studie-och yrkesvägledare på skolan?
Absolut!
Har Mikael Elias något bibliotek där elever kan låna böcker?
Ja, skolan ligger i samma hus som stadsbiblioteket - helt perfekt!
Meritpoäng
Vi erbjuder dig möjligheten att få max antal meritpoäng. Om du vill ha mer information om meritpoäng så är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.