Vad är en friskola?

Friskolor är skolor som drivs av en annan huvudman, dvs ägare, än skolor som drivs av kommunen. Friskolor finansieras av elevernas skolpeng som bestäms av elevens hemkommun men ingen avgift tas ut av eleven.  En fristående skola är öppen för alla oavsett var man bor på orten eller vilken kommun man bor i. Fristående skolor får sina tillstånd av Skolverket, som också sköter alla skolors tillsyn. Kommunen där den fristående skolan ligger har också rätt till insyn i skolans verksamhet.

Den enda skillnaden mellan en kommunal skola och en friskola är således huvudmannen. Mikael Elias Gymnasium ingår i Sveriges (och norra Europas) största utbildningskoncern AcadeMedia, som grundades i Sverige 1996 och som driver skolor i Sverige, Norge och även i Tyskland. Förutom Mikael Elias Gymnasium ingår bl a även de kända Hermods, Klara, Plus och NTI gymnasieskolorna i AcadeMedia. Närmare 25 000 elever går på de 105 gymnasieskolor som är en del av AcadeMedia. AcadeMedias utbud på vuxenutbildningar har t.o.m 80 000 elever.

Genom sin storlek ger AcadeMedia en enorm trygghet till de enskilda skolorna. Om man jämför AcadeMedia med Öviks kommun så har AcadeMedia faktiskt har fler anställda lärare än vad kommunen har anställda i alla sina verksamheter tillsammans. Trots det kan vi på Mikael Elias Örnsköldsvik agera självständigt när det gäller pedagogiken och mycket annat men det känns tryggt med en huvudman som har så mycket erfarenhet och är så pass stor.

Läsår 2015/2016 gick 25,9% av alla gymnasieelever på en fristående skola, var fjärde alltså, och denna andel har stigit stadigt sedan 1990-talet. (http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Skolan-i-privat-regi/Elever-i-friskola/)