Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av att arbeta med människor? Vill du lära dig att förstå och analysera orsaker och konsekvenser av viktiga samhällsproblem? Då kan Samhällsprogrammet vara något för dig. Med den globala fördjupningen lär du dig hur vi kan göra vår värld mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

På Samhällsvetenskapsprogrammet på Mikael Elias Gymnasium lär du dig förstå och analysera orsaker och konsekvenser av viktiga samhällsproblem. Mikael Elias Gymnasium är skolan för dig som vill lite mer. Du har målsättningen och vi ger dig verktygen som motiverar dig till både bra kunskapsinhämtning och de betyg som krävs för högre utbildningar. Vi högskoleintroducerar genom hela utbildningen, från källkritik i årskurs ett till akademiska uppsatser i årskurs tre.

Du får formativ bedömning i kurserna för att hela tiden veta hur du kan fördjupa dina kunskaper och komma längre.  Vi arbetar med internationella projekt där du får kontakt med elever och skolor från andra länder. För dig som vill studera vidare utomlands har vi utbildning mot Cambridge-certifikat och kontakter med flera utländska universitet.

För att verklighetsanknyta dina studier samarbetar vi med såväl näringsliv som BTH. Vi har ofta gästföreläsare, och vi genomför studiebesök.

Inriktning och programfördjupningar

På Mikael Elias Gymnasium i Karlskrona kan du välja mellan inriktningarna Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap. Efter gymnasiet är du väl förberedd för att läsa vidare på de flesta utbildningar inom till exempel humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och beteendevetenskap.

Väljer du inriktning samhällsvetenskap får du programfördjupningen Global hållbarhet som är för dig som skulle vilja lära dig mer om hur vi kan göra vår värld mer ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar. Här får du förutom fördjupningskurser i psykologi och filosofi läsa Politik och hållbar utveckling samt Internationella relationer.

Väljer du inriktningen Beteendevetenskap får du en fördjupning i ledarskap och organisation, kommunikation samt sociologi.

Programfördjupningen Beteendevetenskap är för dig som vill lära dig mer om lärande. Du får fördjupningskurser i lärande och pedagogik samt läser kriminologi.

Vad är kriminologi?

Kriminologi är vetenskapliga studier av brottsligheten. Fokus ligger på att förstå och förklara olika aspekter av brott och straff. En kriminolog intresserar sig för frågor om brottslighetens struktur, dess omfattning och variation över tid och rum samt vilka åtgärder som minskar brott och ökar trygghet.

Poängutrymmet för samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 300 poäng
Inriktning: Samhällsvetenskap 450 poäng
Inriktning: Beteendevetenskap 450 poäng
Programfördjupning 300 poäng
Ladda ner poängplan
Intresseanmälan