Naturvetenskapsprogrammet

Jordens och hela vår framtida existens är sammankopplad med vår förmåga att förstå, förutsäga och tygla de naturvetenskapliga krafterna. Med nya mediciner, bättre metoder för att förutsäga naturkatastrofer, miljö- vänligare produkter och en livsstil som är mindre skadlig för naturen, kan vi ge oss själva och efterkommande generationer ett bättre liv. På naturvetenskapsprogrammet kanske du inte lär dig rädda världen, men du får verktyg i form av kunskap som kan vara en god bit på väg.

Speciellt för naturvetenskapliga utbildningar är att de ger träning i att använda och förstå vetenskapliga metoder. Du som elev lär dig skilja på spekulationer och på vedertagna fakta. Du får chansen att lösa problem och dra slutsatser på ett vetenskapligt sätt.

Varför ska du välja Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias?

Väljer du Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias Gymnasium i Karlskrona kan du vara säker på två saker: dels att du kommer att vara väl förberedd för vidare studier, och dels att du kommer att få en riktigt spännande utbildning. Du gör t.ex. dina fysik och kemilaborationer i högskolemiljö hos BTH. Dessutom har alla våra Mikael Elias-skolor ett väl fungerande samarbete med flera högskolor/universitet för att säkerställa att vår utbildning ligger i linje med vad som krävs på högre nivåer och för att göra gymnasiestudierna mer utmanande och spännande. Mikael Elias Gymnasium är skolan för dig som vill lite mer. Du har målsättningen och vi ger dig verktygen som motiverar dig till både bra kunskapsinhämtning och de betyg som krävs för högre utbildningar.

Vi högskoleintroducerar genom hela utbildningen, från källkritik i årskurs ett till akademiska uppsatser i årskurs tre. Som en del i det arbetet samarbetar vi med bland annat BTH.

Inrikting och programfördjupningar

På Mikael Elias Gymnasium i Karlskrona kan du välja mellan inriktningarna Naturvetenskap samt Natur och samhälle.

Du väljer inriktning när du söker, men kan byta inriktning under första året då alla elever läser samma kurser. Väljer du inriktning Naturvetenskap så får du även programfördjupningen Naturvetenskap. För inriktning Natur och samhälle får du programfördjupningen Global hållbarhet. På den Naturvetenskapliga fördjupningen läser du kriminalteknik.

Vänta? Vad är kriminalteknik?

Kriminalteknikernas uppgift är att hitta bevis för vad som hänt och vem som gjort vad på en brottsplats. Kriminaltekniker undersöker brottsplatser för att hitta bevis som leder till en rättvis dom. Teknisk bevisning är särskilt viktig vid komplexa brottsutredningar där det saknas misstänkta, vittnen eller då de som vet något inte vill medverka i utredningen.

Det kriminaltekniken kommer fram till kan användas både av åklagaren och av försvaret. Ibland kommer teknikerna fram till att det inte är ett brott som begåtts utan att det till exempel är en olyckshändelse.

Målet är att undersökaren efter platsundersökning ska kunna bedöma om händelsen är ett brott, vad som har hänt, på vilket sätt det har skett och vem som har utfört vad och varför.

Poängutrymmet för naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng
Inriktning: Naturvetenskap 400 poäng
Inriktning: Naturvetenskap och samhälle 300 poäng
Programfördjupning 300 poäng
Ladda ner poängplan
Intresseanmälan