Ekonomiprogrammet

Varför ska du välja Ekonomiprogrammet?

Ekonomiprogrammet väcker och utvecklar entreprenören inom dig samt ger dig en bättre förståelse för företagens roll i samhället. Hela utbildningen är knuten till verkligheten och använder ett entreprenöriellt arbetssätt. Du får även testa verkligheten som företagare genoma att starta, driva och avveckla ditt eget företag i samarbete med Ung Företagsamhet. Du som tycker att företagandet är extra roligt får möjligheten att driva företag även under ett andra år, då i form av UF Enterprise Without Borders där du samarbetar med ett UF-företag i ett annat land.

Vad arbetar man med efter Ekonomiprogrammet?

Typiska yrken är ekonom, controller, banktjänsteman, advokat, åklagare, jurist, mäklare, revisor, marknadsförare och egen företagare.

Varför ska du läsa Ekonomiprogrammet på Mikael Elias?

På Ekonomiprogrammet lär dig att kommunicera på ett övertygande sätt och du får en bättre förståelse för företagens roll i samhället. Du får grundläggande kunskaper i både ekonomi och juridik.

Mikael Elias Gymnasium är skolan för dig som vill lite mer. Du har målsättningen och vi ger dig verktygen som motiverar dig till både kunskapsinhämtning och de betyg som krävs för högre utbildningar. Vi högskoleintroducerar genom hela utbildningen, från källkritik i årskurs ett till akademiska uppsatser i årskurs tre. Som en del i det arbetet samarbetar vi med BTH i många olika delar av programmet.

Inriktning och programfördjupning

På Mikael Elias Gymnasium i Karlskrona läser alla på ekonomiprogrammet inriktningen Ekonomi. Därefter väljer du en av två programfördjupningar: ekonomi eller juridik.
Inom programfördjupningen Ekonomi fördjupar du dig ytterligare inom ekonomiområdet.
Väljer du istället programfördjupningen Juridik läser du alla de kurser som ingår i juridisk inriktning.

Under första året läser alla elever på ekonomiprogrammet samma kurser. Programfördjupning väljer du inför årskurs 2.

Poängutrymmet för ekonomiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng
Inriktning: Ekonomi 300 poäng
Programfördjupning 300 poäng
Ladda ner poängplan
Intresseanmälan