Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågor vi får om skolan. Och dess svar så klart. Hör av dig om du inte hittar de svar du söker.

Hur länge har skolan funnits?
Mikael Elias Gymnasium startade 2007 och ingår som en del i Sveriges största utbildningskoncern Academedia. Vi har utökat från att bara ha ett samhällsvetenskapligt program till att nu erbjuda tre högskoleförberedande program.
Har ni datorer?
Du får låna en lärplatta under din hos oss. Lärplattan ger andra möjligheter än en dator eftersom den är lättare att bära med sig och kan användas direkt och mer kreativt. Du kopplar enkelt upp dig på vårt trådlösa nätverk som täcker hela skolan. Vi arbetar aktivt med IT i undervisningen inom alla ämnen och just nu är pedagogisk IT-användning vårt fokusområde.
Finns det behöriga lärare på skolan?
Större delen av vår lärarkår är behörig och vi lägger ner stor möda och kraft på att rekrytera de bästa och mest lämpade lärarna.
Finns det labbsal på skolan?
Vi har en labbsal på skolan och kombinerar det med att utföra en hel del fysiklaborationer på Blekinge Tekniska Högskola (BTH).
Hur ser en dag ut hos er?
Vi har schemalagda och lärarledda lektioner varje dag.
Vilka språk läser man hos er?
Vi erbjuder franska, spanska och tyska.
Kostar det något att gå hos er?
Nej, absolut inte.
Får man busskort?
Elever som går på Mikael Elias har samma rätt att få busskort som om man går på en kommunal skola. Gymnasieelevers resor regleras i Skolans Författningssamling (SFS 1991:1110) där det står att ”kommunerna skall svara för kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp och färdvägen är minst 6 km”.
Var har ni idrott?
Vi tilldelas gymnastikhall av kommunen och det kan variera från år till år. Just i år är vi i Östersjöhallen och på brandstationen. Idrotten bedrivs även utanför gymnastikhallen då vi bland annat klättrar i berg, är på gym eller kör triathlon.
Hur många poäng måste man ha för att komma in?
Hur hör poängen blir till antagningen beror på söktrycket. För att kunna tillgodogöra sig kurserna på våra teoretiska program bör du ha goda betyg med sig från grundskolan.
Hur många elever tar ni in?
I Karlskrona tar vi in en klass med 30 elever på vardera Samhällsvetenskapliga, Naturvetenskapliga och Ekonomiska programmet.
Hur ser klassrummen ut?
Vi har nyrenoverade lokaler som är ljusa och fräscha. Trådlöst internet på hela skolan och projektorer i alla salar.
Vilka individuella val finns på skolan?
Vilka kurser du kan välja på de 200 poängen individuellt val varierar lite mellan programmen. Gemensamt för alla program är att du kan välja Engelska 7, Idrott och Hälsa 2, bild och form samt ytterligare matematik. Engelska och matematik är för att du skall kunna få maximal meritpoäng.

Alla elever får möjligheten att driva eget företag på gymnasiet genom Ungt Företagande (UF).
Finns det skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare?
Studie- och yrkesvägledare finns på skolan vissa eftermiddagar. Skolsköterska, specialpedagog och kurator finns här en dag i veckan.
Hur många elever går på skolan?
I år är det runt 135 elever på skolan.
Hur fungerar lunchen?
Alla elever får en egen mat-tag och äter på Ekens restaurang som ligger två våningar under skolan.
Har ni internationella utbyten?
Vi har precis startat ett Erasmus projekt som handlar om grön turism där vi samarbetar med skolor från Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Spanien, Turkiet och Wales. Projektet är i initialfasen och kommer utvecklas med tiden.
Arbetar ni mot näringslivet och högskolor?
Vi har ett aktivt samarbete med BTH. Dels gör vi laborationer i deras labb och dels samarbetar vi inom ämnena.

Inom ämnena används ibland externa föreläsare samt sker det studiebesök på olika arbetsplatser.