Synpunkter på verksamheten

I Skollagen 4 kap. 8 § ställs krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt att information om dessa rutiner ska lämnas på lämpligt sätt.

Detta är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt Skollagen 4 kap åläggs varje huvudman att kontinuerlig planera och följa upp.

Alla elever har rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. Alla synpunkter på verksamheten är därför värdefulla i vårt utvecklingsarbete.

Om du har en synpunkt eller ett klagomål ska du i första hand vända dig till rektorn på skolan. Detta kan du göra skriftligt via e-post eller vanlig post till skolans adress. Du kan också framföra dina synpunkter muntligen.

Du kan också vända dig direkt till skolans huvudman, personen ovanför rektorns nivå. Det gör du genom att fylla i formuläret här. Tänk på att du måste välja vilken skola det gäller i menyn (*välj skola).

Länken till formuläret finner du även här:https://www.synpunkter.academedia.se/