Hantering av personuppgifter

På våra skolor används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, bedömningar samt kurs- och lektionsplaneringar, men även som stöd i det pedagogiska arbetet. Som en del i detta samlar vi in och lagrar information om elever, till exempel namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även information i våra system, till exempel pedagogiska planer, bedömningar och betyg samt medicinsk information inom ramen för skolornas elevhälsoarbete.

Det är viktigt för oss att vi hanterar information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Vi har tagit fram riktlinjer för hantering av personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. På länken nedan kan du läsa om vårt arbeta och om dina rättigheter.

https://utbildning.academedia.se/kvalitet/hantering-av-personuppgifter/

Har du några frågor kan du även kontakta oss direkt via mail till personuppgiftsombud.atg@academedia.se