Teknikprogrammet

Hos oss är hållbar utveckling, både tekniska och designmässiga centrala delar av undervisningen. Ämnesövergripande projekt och entreprenöriellt tänkande utgör viktiga delar av utbildningen på programmet under alla tre år. Vi arbetar så nära verkligheten som möjligt och de flesta projekt vi skapar är kopplade till företag och universitet i Göteborg.

Programfördjupning
Industriell design

Teknik kombineras med design och företagande för att ge dig en bred teknisk bas samtidigt som du får ekonomiska grundläggande kunskaper. Som elev på teknikprogrammet med programfördjupning industrielldesign får du använda konstnärliga, ekonomiska och tekniska färdigheter för att bygga ett samhälle för framtiden.

Poängutrymmet för teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
Inriktning: Teknikvetenskap 300 poäng
Programfördjupning: Industriell design 400 poäng
Ladda ner poängplan
Intresseanmälan