Naturvetenskapsprogrammet

Mod att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och att kombinera insikter från olika områden på ett nytt sätt är egenskaper och färdigheter som vi tycker är extra viktigt hos oss. Vi har därför förstärkt programmet med extra labbtid, fältstudier och kreativ matematik med fokus på problemlösning. I likhet med alla program på skolan finns det också ett fokus på hållbarhetsfrågor och vi lär oss mer om hur vi påverkar miljön och samhället. Hos oss kan du bli en eftertraktad ingenjör, läkare eller blivande nobelpristagare.

Inriktning Natur

Väljer du inriktningen natur får du fördjupade kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen. Du läser extra matematik och fördjupningskurser inom biologi, kemi och fysik.

Inriktning Natur och Samhäll

Väljer du inriktningen natur och samhäll får du det bästa av två världar med både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du läser samhällsvetenskapliga och tvärvetenskapliga kurser vilket gör att du ta del av många olika perspektiv som ger dig bättre möjlighet att förstå hur världen hänger ihop.

Poängutrymmet för naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng
Inriktning: Naturvetenskap 400 poäng
Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle 300 poäng
Programfördjupning poäng
Ladda ner poängplan
Intresseanmälan