Samarbeten

Vi tycker att det är viktigt med goda samarbeten med många olika typer av samarbetspartners,  det kan vara enskilda organisationer, myndigheter och företag. Dessa kontakter ger oss bland annat tillgång till intressanta föreläsare och möjlighet för eleverna att arbeta med verklighetsanknutna projekt. Vi har organiserat samarbete med Amnesty, Räddningsmissionen, Agenda Jämlikhet, Ung företagsamhet (UF), och Karriär-Kraft.

Amnesty

Amnesty är en organisation som har många års erfarenhet av att arbeta för mänskliga rättigheter och försöker långsiktigt förbättra människors villkor samtidigt som man hjälper dem som drabbas här och nu. För Mikael Elias innebär samarbetet att vi kommer att få …

Agenda: Jämlikhet

Agenda: Jämlikhet är en interaktiv webbplattform för att stärka arbetet för jämlikhet i Göteborg.  Karriär-Kraft Karriär-Kraft är sociala företag som vägleder människor att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Målsättning är att stötta människor med eller utan funktionsnedsättningar att …

Räddningsmissionen

Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete. Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och …

Karriär-Kraft

Karriär-Kraft är ett kooperativ som består av sociala företag som vägleder människor att utvecklas och växa utifrån sina egna …

CSR Västsverige

CSR Västsverige är knutpunkten för Västsveriges samlade CSR-arbete och Sveriges största nätverk för sektoröverskridande samhällsansvar.

Mikael Elias gymnasium vill självklart samverka, stödja och vara en föregångare då det gäller ansvarstagande och hållbar utveckling och för oss är det självklart att vara …

Power Women Group

Power Women Group is currently a group of 15 women fighting to end the stigma of HIV/AIDS in Kibera. As a group we come together emotionally and physically helping each other through everyday life. To support ourselves …

Power Womens Vänner

Power Womens Vänner är en svensk förening som stödjer kvinnor och barn i Kibera, ett slumområde i Kenyas huvudstad Nairobi. Vårt huvudsakliga mål är att bistå med både ekonomiska och materiella resurser för exempelvis skolgång och HIV-information.

Hur allt började och …