Välkommen på öppet hus på Mikael Elias Gymnasium i Göteborg

Varmt välkommen att besöka oss vår skola.  Vi har inga fler Öppna hus inplanerade för våren 2017. Däremot är du välkommen att kontakta oss för att boka ett individuellt besök eller anmäla dig för att komma till skolan för att prova på att vara Elev för en dag.

Skicka ett e-mail till sofia.franzen@mikaelelias.se för att anmäla ditt intresse för att vara Elev för en dag. Vi bjuder då in dig för att vara med under en dag på skolan.