Frågor och svar

Frågor om Mikael Elias Gymnasium Göteborg? Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren. Undrar du något annat? Tveka inte att kontakta oss?

Har ni behöriga lärare på skolan?
Ja, i största möjliga mån har vi behöriga lärare på skolan och lägger ner stor möda och kraft på att rekrytera de bästa och mest lämpade lärarna.
Hur ser en dag ut hos er?
Vi har schemalagda och lärarledda lektioner varje dag. Lektionerna ligger mellan kl. 08:15 – 16:00 men vissa dagar börjar du tidigt och slutar tidigt medan du andra dagar börjar och slutar lite senare.
Vilka språk kan jag läsa hos er?
Vi erbjuder franska, spanska och tyska.
Har ni idrott?
Ja, en gång i veckan under årskurs 1 och 2. Vill du läsa mer idrott kan du göra det som individuellt val i årskurs 3. Idrotten sker på olika platser runt om i Göteborg och under året hinner eleverna prova på många olika sporter och idrotter.
Får man låna en dator hos er?
Ja, alla elever disponerar en dator under studietiden. Eleven kan efter studenten köpa loss datorn för en mindre kostnad, eller lämna tillbaka den.
Finns det möjlighet till extra stöd eller fördjupning?
Ja, alla elever har möjlighet att gå till resurstid för alla kurser på skolan. Där får man extra stöd eller hjälp med att fördjupa sina kunskaper.
Hur ser undervisning och examinationer ut?
Vi har alltid lärarledd undervisning men förutom det finns det nog ingen typisk lektion på Mikael Elias gymnasium. Vi tror nämligen att variation på undervisningen är viktig för din inlärning och lust att lära, därför försöker vi variera undervisningen och examinationsformerna så mycket vi kan beroende på kursens karaktär, innehåll och ofta utifrån elevernas val.
Hur fungerar det med skolmat?
Vi har en matsal i skolan som serverar en varmrätt med en tillhörande salladsbuffé varje dag. Maten kommer från vår leverantör Go Skolmat och det finns även specialkost för allergiker, vegetarianer och veganer. Mjölk, måltidsdryck och knäckebröd serveras också till maten varje dag.
Kan jag som förälder följa mitt barns resultat och närvaro?
Ja – med hjälp av skoldatabasen SchoolSoft.
Hur ser skolans elevhälsovård ut?
Elevhälsoteamet (EHT) på skolan består av skolsjuksköterska, kurator och specialpedagog. Skolsjuksköterskan är här veckans alla dagar och förmedlar kontakten med vår skolläkare som är på skolan en gång i månaden och vår skolpsykolog som kommer vid behov.
Kurator Jeanette arbetar varje onsdag och varannan fredag och vår specialpedagog Pernilla Ekfeldt finns tillgänglig alla dagar i veckan. EHT träffas kontinuerligt på möten där de tar upp aktuella elevfrågor.
Finns det studie- och yrkesvägledare på skolan?
Ja, vår studievägledare Tina är här några dagar i veckan och hjälper också till bland annat vid val av inriktning och individuella val.
Har Mikael Elias något bibliotek där elever kan låna böcker?
Ja, skolans bibliotek ligger på plan 1. Där kan elever låna hem främst skönlitterära böcker men också en del andra genrer och kurslitteratur. Det finns även bokklubbar på skolan.
Meritpoäng
Vi erbjuder dig möjligheten att få max antal meritpoäng. Om du vill ha mer information om meritpoäng så är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare Tina Johansson på e-mail: tina.johansson@academedia.se