Elevinflytande

Vi vill att våra elever ska vara delaktiga i arbetet med att göra världen snällare, klokare och mer hållbar. En viktig del i det arbetet är elevinflytande och vi vill gärna att våra elever är med och påverkar och formar skolsituationen och utbildningen. Här kan du läsa mer om vårt arbete med elevdemokrati.

Elevkåren

Kårens arbete ska gynna medlemmarnas intressen och verka för en rolig, jämlik och vämående skola. Kåren består av alla elever som väljer att bli medlemmar och ni väljer varje vår en styrelse som kommer att representera er. Styrelsen är elever i …

Elevskyddsombud

Klassrepresentater från ekonomi och teknik

Trifah Muradi

Edvin Uhlan

Sawan …

Förening: BFF

BFF – Brädspels- och fikaföreningen
Ordförande: Toste Skånberg Dahlstedt, …

Förening: Små Einsteins Studiecirkel

Små Einsteins Studiecirkel
Ordförande: Josephine Andersson, NA14b

Med på bilden:

Josephine Andersson

Evelina Kholod

Michelle Vikberg

Diana Boskovic

Sonyaa Mitra

Ala …

Förening: Micke E’s Kaffekompani

Micke E’s Kaffekompani
Ordförande: Ludvig Lindell, …

Skolidrottsföreningen

Mikael Elias demokratiska utskott

Från vänster: Edvin Uhlan (ordf.), EKTE13b, Mirza Imamovic EKTE13b, Una Nesic SA13, Hanna Blomstrand EKTE13b och Emmi Olsson NA13.

 

Vi är ett underorgan till elevkåren, vars syfte är att verka för att öka elevers kunskap om samhället, att vara en medlare …