Om skolan

Hos oss är dina drömmar och mål viktiga och vi brinner för att du ska få med dig en riktigt bra utbildning som förbereder dig på bästa sätt för vidare studier men också för livet efter gymnasiet. Vi brukar säga att skarpa hjärnor och stora hjärtan är lika viktiga, vi tror nämligen att samhällen, länder och världen behöver både och för att vara framgångsrika och hållbara.

Vi har ett samarbete med Amnesty och är en skola för mänskliga rättigheter. Ladda gärna ner vår nya katalog nedan!

Lust att lära, mod att förändra

Vi på Mikael Elias brinner för vårt uppdrag och vi är övertygande om att utbildning gör skillnad och kan förändra världen. Vi vill bidra till att göra Göteborg, Sverige och i slutändan också världen klokare, snällare och mer hållbar.

Vårt mål är att våra elever ska känna lust att lära och mod att förändra. Därför vill vi skapa lärmiljöer som väcker nyfikenhet, samhällsengagemang och möjligheter att lyckas. En dynamisk mötesplats där människor med olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv kan mötas och lära tillsammans. För att det ska vara möjligt vill vi att vår skola ska präglas av delaktighet, variation, utmanande möten och omtanke, för såväl elever som personal. Detta tror vi skapar stora hjärtan och skarpa hjärnor, och framtiden behöver både och.

För att vi ska kunna nå våra mål delar och levandegör, såväl elever och personal följande grundtankar:

  • Vi vill och kan.
  • Vi fokuserar på att vi kan påverka.
  • Vi gör varandra bra.
  • Vi tar ansvar och egna initiativ.
  • Vi tycker att olikheter berikar oss.
  • Vi är engagerade och bryr oss om, både oss själva och andra.