Student 2017

Studenten närmar sig! 

Torsdagen 1 juni tar klasserna EKTE14a, EKTE14b, NA14a, NA14b och SA14 studenten. Vi kommer att samlas på skolan vid 8.30-tiden för studentfotografering, umgänge, mat, högtidligheter och underhållning. Utspringet kommer att ske vid Operan kl. 13.00.