Naturvetenskapsprogrammet

SONY DSC

Jordens och hela vår framtida existens är sammankopplad med vår förmåga att förstå, förutsäga och tygla de naturvetenskapliga krafterna. Med nya mediciner, bättre metoder för att förutsäga naturkatastrofer, miljövänligare produkter och en livsstil som är mindre skadlig för naturen, kan vi ge oss själva och efterkommande generationer ett bättre liv. På naturvetenskapsprogrammet kanske du inte lär dig rädda världen, men du får verktyg i form av kunskap som kan vara en god bit på väg.

Speciellt för naturvetenskapliga utbildningar är att de ger träning i att använda och förstå vetenskapliga metoder. Du som elev lär dig skilja på spekulationer och på vedertagna fakta. Du får chansen att lösa problem och dra slutsatser på ett vetenskapligt sätt. All kunskap du tar del av, har samlats ihop av diverse historiska människor under årens gång, kanske är det just du som bygger vidare på det arvet

Varför ska du välja att läsa Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias gymnasium?

Väljer du Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias Gymnasium i Falun kan du vara säker på två saker, dels att du kommer att vara väl förberedd för vidare studier, dels att du kommer att få en riktigt spännande utbildning. Du tränas på att skriva laborationsrapporter i kemi och fysik och du utmanas i din problemlösningsförmåga. Våra elever på Naturvetenskapliga programmet är otroligt duktiga på att lösa problem, såväl i grupp som enskilt, en förmåga som gör de väl förberedda på de universitetsstudier som de senare kommer att bedriva i naturvetenskap.

Mikael Elias Gymnasium är skolan för dig som vill lite mer. Du har målsättningen och vi ger dig verktygen som motiverar dig till både bra kunskapsinhämtning och de betyg som krävs för högre utbildningar. Vi högskoleintroducerar genom hela utbildningen, från källkritik i årskurs ett till akademiska uppsatser i årskurs tre.

Du får formativ bedömning i kurserna för att hela tiden veta hur du kan fördjupa dina kunskaper och komma längre. För att verklighetsanknyta dina studier samarbetar vi med såväl näringsliv som högskola. Vi gör till exempel studiebesök på Naturhistoriska museet, KTH (Kungliga tekniska högskolan), sjukhusets röntgenavdelning, Vetenskapens hus i Stockholm m.m.

Inriktning och programfördjupningar

På Mikael Elias Gymnasium i Falun kan du välja mellan inriktningarna Naturvetenskap samt Natur och samhälle.

Du väljer inriktning när du söker, men kan byta inriktning under första året då alla elever läser samma kurser. Väljer du inriktning Naturvetenskap så får du även programfördjupningen naturvetenskap. Väljer du istället inriktningen Natur och samhälle får du även programfördjupningen beteende.

På den naturvetenskapliga fördjupningen läser du bland annat kriminalteknik och på den beteendevetenskapliga fördjupningen så läser du bland annat kriminologi, en kurs som även du som väljer naturinriktningen själv kan välja till.

Kriminalteknikernas uppgift är att hitta bevis för vad som hänt och vem som gjort vad på en brottsplats. Kriminaltekniker undersöker brottsplatser för att hitta bevis som leder till en rättvis dom. Teknisk bevisning är särskilt viktig vid komplexa brottsutredningar där det saknas misstänkta, vittnen eller då de som vet något inte vill medverka i utredningen.

Det kriminaltekniken kommer fram till kan användas både av åklagaren och av försvaret. Ibland kommer teknikerna fram till att det inte är ett brott som begåtts utan att det till exempel är en olyckshändelse.

Målet är att undersökaren efter platsundersökning ska kunna bedöma om händelsen är ett brott, vad som har hänt, på vilket sätt det har skett och vem som har utfört vad och varför och just detta lär man sig på kursen Kriminalteknik.

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. Fokus ligger på att förstå och förklara olika aspekter av brott och straff. En kriminolog intresserar sig för frågor om brottslighetens struktur, dess omfattning och variation över tid och rum samt vilka åtgärder som minskar brott och ökar trygghet och det är alltså sådana saker som du får lära dig i den spännande kursen kriminologi.

Vad säger eleverna om Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias gymnasium?

oskar

Jag valde att gå på Mikael Elias gymnasium eftersom mitt första intryck av skolan var riktigt bra. Jag var på ett öppet hus och fick en väldigt personlig rundvisning. Jag kände att här skulle jag skulle bli sedd för den jag var och det stämde också med verkligheten. Här har jag fått mer hjälp med skolan och har kunnat utvecklas både med studier och som människa.

Naturprogrammet var ett naturligt val för mig eftersom alltid har haft relativt lätt för matematik och No-ämnen och det kändes kul att fortsätta med det. På ett Samhällensvetenskapligt program skulle jag ha valt bort ”natur”-ämnena helt och det kändes inte rätt.

De roligaste stunderna under min utbildning på Naturprogrammet är labbarna. Att blanda praktiskt arbete med teoretiskt är kul, samtidigt som man lär sig mycket. En rolig grej vi har gjort är att testa vilken blodgrupp vi hade. Jag tror att det viktigaste jag har lärt mig är hur mycket jag faktiskt kan. Under mina år på Mikael Elias har jag fått klart bättre självförtroende och blivit mer trygg i mig själv. En lärdom jag har fått är att inte skjuta upp allt till sista kvällen, höhö.

Jag tycker att man ska välja att gå Natur på Mikael Elias eftersom det är en väldigt bra utbildning och den förbereder en verkligen för vidare studier.

 Oskar Hallander

moa

När jag stod inför gymnasievalet var jag säker på en sak, att jag ville gå på en skola som inte bara var ett ställe där man skulle känna press över att prestera bra utan också en plats som fick mig att känna gemenskap och glädje. Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias blev mitt val, vilket inte hade kunnat bli bättre.

Mitt program kommer att ge mig alla möjligheter att fortsätta plugga vidare till något jag verkligen vill bli i framtiden. Storleken på klasserna gör att de ambitiösa lärarna kan lägga ner mycket energi på varje elev. Detta gör att studietiden blir lite lättare.

Jag tycker alla borde ta vara på möjligheten att få gå på denna underbara skola och därmed göra gymnasietiden till tre lärorika år som kommer innehålla glädje och skratt i mängder. Här accepteras Du för den Du är.

Moa Winninge

sofia

Jag valde Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias gymnasium för att det är en bred linje och för att jag gillar de naturvetenskapliga ämnena som matte, biologi och kemi. Jag valde att gå på Mikael Elias efter att jag hade varit på öppet hus och det verkade vara en liten och mysig skola med bra sammanhållning i klasserna och engagerade lärare.

Vad jag uppskattat mest med att gå på Naturvetenskapsprogrammet på Mikael Elias är lärarna och mina klasskamrater som verkligen gör mig studiemotiverad. Under mina år på Natur så har klassaktiviteter och labbarna på kemin och biologin varit roligast.

På Mikael Elias har jag lärt mig att plugga och inhämta kunskap på ett bra sätt, vilket jag tror kommer att underlätta mina kommande universitetsstudier. Jag tycker att du ska välja Mikael Elias för att det är den bästa och mysigaste skolan. Jag ångrar inte en sekund att jag har valt att gå här!

Sofia Granlöf

Poängutrymmet för naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programgemensamma karaktärsämnen 450 poäng
Inriktning: Naturvetenskap 400 poäng
Inriktning: Naturvetenskap och Samhälle 300 poäng
Programfördjupning 200 poäng
Ladda ner poängplan
Intresseanmälan