Tack för detta läsår!

Nu har ni alla gjort er förtjänt av ett fantastiskt sommarlov med många tillfällen för reflektionstid.

Vi syns igen 22 augusti – och då i våra nya lokaler på Åsgatan 33.

År 1: 10:00

År 2 och 3: 13:00

Ha en trevlig sommar!