Rektorn har ordet

Säg hej till vår rektor Anna-Karin Thelin!

”Lust att lära, mod att förändra” är ord som lade grunden för det utbildningsföretag som Mikael Elias startade för snart 50 år sedan. Ett motto som ännu stämmer in på vår skola här i Eskilstuna. En skola som trots sina relativt få år ändå varit med om mycket. Under vårterminen 2015 beslutade den centrala ledningen att skolan skulle avvecklas och att driften skulle tas över utav vår ”systerskola” här i Eskilstuna, NTI Gymnasiet där jag även är rektor. Därför fick jag i uppdrag att leda denna skola under dess avveckling.

En skola som ska avvecklas är ändå en skola som ska drivas i samma anda, med samma engagemang och utifrån samma förutsättningar som andra gymnasieskolor. Det är något jag lovar er som idag är elever, vårdnadshavare samt personal på skolan. Detta sista år i dessa lokaler ska bli det bästa året på länge och vi ska slå igen portarna med flaggan i topp och gå ut härifrån med rak rygg och stolthet. Tillsammans är ledordet, för tillsammans kan man skapa underverk.

Till min hjälp har jag ett lärarlag med lång, djup, bred och uppdaterade kunskaper inom sina respektive områden. Jag har ett kvalificerat elevhälsoteam som jobbar både proaktivt men som även snabbt och metodiskt agerar då någon är i behov av extra stöd för att på bästa sätt hjälpa så att alla får den utbildning ni har rätt till.

Jag har världens bästa och viktigaste jobb för jag har äran att dagligen få möta, vägleda och stötta framtidens viktigaste grupp, nämligen våra ungdomar. Jag är oerhört tacksam för det uppdraget och kommer göra allt för att varenda en av våra elever ska nå i mål med en godkänd gymnasieexamen, med bättre självförtroende, med huvudet högt och med en tro på sin egen och samhällets framtid.

Välkommen
Anna-Karin Thelin, rektor