Frågor och svar

Nedan hittar du de vanligaste frågor och svar om skolan. Om du fortfarande undrar något ska du självklart höra av dig!

Har ni behöriga lärare på skolan?
Ja, i största möjliga mån har vi behöriga lärare på skolan och lägger ner stor möda och kraft på att rekrytera de bästa och mest lämpade lärarna.
Hur ser en dag ut hos er?
Vi har schemalagda och lärarledda lektioner varje dag. Lektionerna ligger mellan kl. 08:30 – 16:00 men vissa dagar börjar du tidigt och slutar tidigt medan du andra dagar börjar och slutar lite senare.
Vilka språk kan jag läsa hos er?
Vi erbjuder undervisning i följande Moderna Språk:
Tyska, Spanska, Franska och Arabiska.
Har ni idrott?
Ja, en gång i veckan under årskurs 1 och 2. Vill du läsa mer idrott kan du göra det som individuellt val i årskurs 3. Idrotten sker på olika platser runt om i Eskilstuna och under året hinner eleverna prova på många olika sporter och idrotter.
Får man låna dator hos er?
Alla elever disponerar en iPad under studietiden. Eleven kan efter studenten köpa loss iPaden för en mindre kostnad, eller lämna tillbaka den.
Finns det möjlighet till extra stöd eller fördjupning?
Ja, alla elever har möjlighet att gå till målpass för alla kurser på skolan. Där får man extra stöd eller hjälp med att fördjupa sina kunskaper.
Hur ser undervisning och examinationer ut?
Vi har alltid lärarledd undervisning men förutom det finns det nog ingen typisk lektion på Mikael Elias gymnasium. Vi tror nämligen att variation på undervisningen är viktig för din inlärning och lust att lära, därför försöker vi variera undervisningen och examinationsformerna så mycket vi kan beroende på kursens karaktär, innehåll och ofta utifrån elevernas val.
Hur fungerar det med skolmat?
Varje elev får ett matkort från Elevkortet som är knutet till ett antal restauranger i Eskilstuna centrum. Eleven kan därmed själv välja vart den vill äta sin lunch.
Kan jag som förälder följa mitt barns resultat och närvaro?
Ja – med hjälp av skoldatabasen SchoolSoft.

Hur ser skolans elevhälsovård ut?
Vi tar elevhälsan på stort allvar och har kompetent personal knuten till skolan.
Varje vecka finns såväl skolsköterska som kurator och specialpedagog på plats. Skolläkare och skolpsykolog kontaktas vid behov.
Finns det studie- och yrkesvägledare på skolan?
Ja, Hans Mattsson finns på plats varje vecka. Han kan även nås på hans.mattsson@mikaelelias.se
Meritpoäng
Vi erbjuder dig möjligheten att få max antal meritpoäng. Om du vill ha mer information om meritpoäng så är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare Hans på hans.mattsson@mikaelelias.se.