Inspirerande uppstart för lärare och rektor

Det blev en gemensam uppstart av det nya läsåret för lärare och rektorer inom AcadeMedias åtta teoretiska gymnasieverksamheter, där Mikael Elias Gymnasium ingår. Under två dagar samlades ca 750 av totalt 800 medarbetare för ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Utgångspunkten för dagarna var att stärkas och inspireras i deras viktiga samhällsuppdrag – att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna att lyckas med sina studier och med resten av sina liv.

AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor består av åtta verksamheter och 35 skolor runt om i Sverige. Varje verksamhet har sin pedagogiska och varumärkesmässiga profil men det pågår även arbete som förenar samtliga verksamheter och skolor.

Sedan ett par år tillbaka samlas alla rektorer och övriga chefer för en gemensam avslutning på läsåret med bokslut, reflektioner och tankar framåt. I år har ambitionen varit att inkludera samtliga medarbetare i det pågående arbetet med att skapa större förståelse, enhetlighet och tydlighet kring vad som förenar såväl uppdrag som verksamhet i vardagen.

Programmet för dagarna utgick från samhällsuppdraget och bestod av såväl föreläsningar som workshops inom den egna verksamheten. Moderator Johanna Koljonens guidade träffsäkert såväl publik som föreläsare. Gustav Josefsson kopplade trender, vetenskap och teknik till djupa frågor om mänskligheten och dess framtid väcker. Hans föreläsning var lågmäld med skarpa insikter och starka känslor. Lina Axelsson Kihlbom bjöd på en dynamisk resa i och om sin egen förändring, från den egna skoltiden till kontroversiell rektor för Ronnaskolan. Hennes föreläsning sprakade av mod och handlingskraft, och om betydelsen av att älska hela sig själv. Manuel Knight tog med publiken på en färgsprakande lektion i hur det egna sättet att tänka skapar förutsättningar för kommunikation, förändring och prestation. Hans föreläsning pendlade mellan knivskarp analys till ohämmad dans.

”Vår ambition har varit att börja bygga en gemensam värdegrund och nätverk som stöd för ett kollegialt lärande över hela segmentet. Under dagarna har verksamheterna tagit del av andra personers kunskaper men också haft möjlighet att arbeta med områden som är relevanta här och nu för just dem. Ett läsår innebär hårt arbete och starkt engagemang, vilket kräver lust och mod. Genom en festlig inramning där vi varvat arbete och trivsam samvaro har vi velat bidra till en arbetsglädje som kommer eleverna till del i slutändan” säger Anneli Hammarberg, utbildningsdirektör för alla teoretiska gymnasieskolor inom AcadeMedia.

Det var helt enkelt en inspirerande och lärorik start på terminen för all vår skolpersonal. Precis som det kommer bli för alla våra elever.