Beslut att inte ta in elever i åk1 HT2015

Tyvärr har vi mycket få sökande till årskurs ett på vår skola inför nästa läsår. Alla skolor behöver en viss mängd elever i varje klass för att kunna hålla tillräckligt hög kvalitet på undervisningen. Antalet sökande till ettan är inte tillräckligt stort för att vi över tid ska kunna hålla den kvalitet vi själva kräver. Vi har därför valt att inte ta in några nya elever till hösten.

Detta kommer inte att påverka de elever som idag går på skolan. Ettorna, tvåorna och treorna fortsätter och kommer att ta studenten som planerat.

Vi har arbetat hårt för att öka antalet sökande till våra utbildningar, men intresset har helt enkelt varit för lågt. Ett sådant här beslut är alltid tråkigt att behöva fatta, samtidigt är det viktigt för oss att kunna upprätthålla den kvalitet eleverna har rätt att kräva av oss.

Istället för att arbeta vidare för att försöka få in fler elever kommer vi nu enbart att fokusera på våra befintliga elever och säkerställa att de får en hög kvalitet på sin fortsatta utbildning.

Vänliga hälsningar
Conny Värehag, rektor
Björn Buö, verksamhetschef Mikael Elias Gymnasium.