Student 2015

I enlighet med traditionen så kommer student 2015 gå av stapeln lördagen 6 juni.

Utspring från Hotell Bolinder Munktell kl.13.00.

Varmt välkomna!